Minione święta to okres tradycji – a skoro tradycja w poligrafii to i druk typograficzny


Tym razem letterpress wykonaliśmy w srebrnym pantonie na dwóch kolorach Keaykolour 300g – czarnym i białym.

Co prawda nie można ich tak wtłoczyć jak grubszych surowców – ale efekt położenia farby jest nie do podrobienia